Інститут може надавати науковим організаціям та різним установам, населенню, такі послуги:

·        Обстеження різних територій та сільгоспугідь, визначення вмісту радіонуклідів цезію, стронцію, ТУЕ та ін. у пробах ґрунту, води, продукції  гама-спектрометричними та радіохімічними методами

·        Визначення гранулометричного складу ґрунтів

·        Визначення концентрації та дисперсного складу аерозолів у повітрі

·        Радіогігієнічна оцінка умов роботи в забрудненому середовищі

·        Впровадження системи комплексного моніторингу забруднення важкими металами (ВМ) і радіонуклідами (РН) сільгоспугідь та сільськогосподарської продукції на територіях з підвищеним техногенним навантаженням

·        Розробка довгострокового прогнозу забруднення угідь та продукції сільськогосподарського виробництва ВМ та РН на території України

·        Районування території за ступенем небезпечності забруднення сільськогосподарських угідь ВМ та РН

·        Сертифікація продукції на відповідність гігієнічним нормативам за вмістом радіонуклідів і хімічних забруднень

·        Розробка методичних і регламентуючих документів, вихідних технічних вимог на прилади і обладнання для контролю іонізуючого випромінювання

·        Надання методичної допомоги та навчання персоналу при освоєнні нових типів обладнання, ремонт, наладка та калібрування радіологічних приладів

·        Екологічна оцінка умов ведення різних галузей тваринництва  на забруднених радіонуклідами територіях

·        Оцінка ефективності радіосорбуючих препаратів в лабораторних і виробничих умовах

·        Оцінка вмісту радіоцезію в організмі сільськогосподарських тварин на різних стадіях відгодівлі м’ясної худоби

·        Розробка кормових домішок на основі цезійсорбуючих препаратів