Директор інституту

професор, доктор біологічних наук, кандидат фізико-математичних наук

   Кашпаров В.О.

(38044) 526-12-46 uair.vak@gmail.com

 

 

Зав. лабораторії   ядерно-фізичних методів аналізу і радіохімії
кандидат біологічних наук


 Левчук С. Є.
(38044) 526-24-44 slavalevchuk64@gmail.com

Основні напрямки досліджень відділу:

*

Фізико-хімічні характеристики радіоактивних випадінь

*

Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі

*

Оцінка впливу підприємств ЯТЦ на навколишнє середовище

*

Реконструкція умов аварії на ЧАЕС

*

Радіологічний контроль сільськогосподарської продукції

*

Картування забруднення території 30-км зони ЧАЕС радіонуклідами стронцію та ТУЕ (трансурановими елементами)

*

Параметризація та верифікація моделей міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі, прогнозування динаміки розвитку радіоекологічної ситуації на забруднених територіях

Лабораторія активно співпрацює з рядом провідних наукових установ Європи, такими як IRSN (Франція), GSF (Німеччина), Agricultural University of Norway (Норвегія) та іншими. Творчі доробки лабораторії публікуються у таких визнаних виданнях, як Health Physics, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Aerosol Science, Nuclear Technology, Nuclear Materials, Analyst, Радиобиология, Радиохимия, Гигиена и санитария, Бюлетень Зони Відчуження та інші.

 

 

Зав. лабораторії  радіоекологічного моніторингу, математичного моделювання та дозиметрії
кандидат біологічних наук


Йощенко В.І
(38044) 526-24-44 vasyl@uiar.kiev.ua

Основні напрямки досліджень відділу:

*

Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі

*

Оцінка дозових навантажень на організм людини та тварин

*

Реконструкція умов аварії на ЧАЕС

*

Розробка методичних підходів та проведення агроекологічного моніторингу

*

Радіологічний контроль сільськогосподарської продукції

*

Картування забруднення території 30-км зони ЧАЕС радіонуклідами стронцію та ТУЕ (трансурановими елементами)

*

Параметризація та верифікація моделей міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі, прогнозування динаміки розвитку радіоекологічної ситуації на забруднених територіях

 .

Лабораторія активно співпрацює з рядом провідних наукових установ Європи, такими як IRSN (Франція), GSF (Німеччина), Agricultural University of Norway (Норвегія) та іншими. Творчі доробки лабораторії публікуються у таких визнаних виданнях, як Health Physics, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Aerosol Science, Nuclear Technology, Nuclear Materials, Analyst, Радиобиология, Радиохимия, Гигиена и санитария, Бюлетень Зони Відчуження та інші.

 

 

Зав. лабораторії  ведення сільськогосподарського виробництва на територіях з техногенним забрудненням
кандидат біологічних наук


Лазарєв М.М.
(38044) 526-74-45 Lazarev@uiar.kiev.ua

Основні напрямки досліджень відділу:

*

Екологічна оцінка умов ведення різних галузей тваринництва  на забруднених радіонуклідами територіях.

*

Оцінка ефективності радіосорбуючих препаратів в лабораторних і виробничих умовах.

*

Оцінка вмісту радіоцезію в організмі сільськогосподарських тварин на різних стадіях відгодівлі м’ясної худоби.

*

Розробка кормових домішок на основі цезійсорбуючих препаратів.

*

Оцінка і прогноз стану загально екологічної та радіоекологічної ситуації

*

Розробка рекомендацій з ведення рослинництва для зон з підвищеним техногенним навантаженням з метою забезпечення виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції в забруднених радіонуклідами та важкими металами зонах України

 

 

Технічний потенціал інституту:

Спектрометричне і радіометричне обладнання:

гамма-спектрометр "ADCAM-300" з 2 детекторами GEM-30185, виробництво EG&G ORTEC (США)- МДА-<5 Бк/кг за 137Cs;

альфа-спектрометр "Soloist-U0300" з 2 детекторами, виробництво EG&G ORTEC (США);

альфа-бета радіометр CANBERRA-2400 (США)- МДА - < 4 Бк/кг за 90Sr;

LSC-радіометр Mark-III (США);

гамма-спектрометр Gamma Track 1185 (США);

портативний сцинтиляційний гамма-спектрометр на базі аналізатора CANBERRA-10Plus

Аналізатор хімічних елементів в зразках:

  • атомно-адсорбційний спектрофотометр VARIAN

Радіохімічна лабораторія з комплектом необхідних реагентів та обладнання

Транспорт:

дві мобільні радіологічні лабораторії з гамма-спектрометрами, оснащеними сцинтиляційними детекторами;

обладнання для відбору зразків.

Персональні комп’ютери.